تبلیغات
آموزشگاه فرانسه | آموزشگاه زبان فرانسه | آموزشگاه زبان | فرانسه - مطالب ابر آموزشگاه فرانسه
آموزشگاه فرانسه|آموزشگاه زبان فرانسه|آموزشگاه زبان|فرانسه

آموزشگاه فرانسه

نوشته شده توسط:
پنجشنبه 29 دی 1390-01:25 ب.ظ

ا توجه به تغییرات و آموزشگاه فرانسه  پیشرفت های سریعی که در علوم روی می دهد ، دانش آموزان ما نیازمند روش هایی    آموزشگاه   ند که از طریق آن ها به مهارت های یادگیری دست یابند تا خود بتوانند علوم را بهتر و سریع تر و همگام با پیشرفت ها بیاموزند. روش " یادگیری مشارکتی " یا " آموزش از طریق همیاری " دانش آموزان راآموزشگاه فرانسه

نوشته شده توسط:
پنجشنبه 29 دی 1390-01:22 ب.ظ

آموزشگاه فرانسه
آموزش زبان    فرانسه   هر چند سال‌ه   فرانسه   كه  در برنامه درسی مدارس ایران جای داشته، اما همواره از ك   فرانسه  ی‌های بسیاری رنج برده و هیچگاه كارآمدی و نتیجه دلخواه را به همراه نداشته    فرانسه  . به‌طوری كه «الفباآموزی» و «دیكته‌گویی» نتوانسته كوچك‌ترین شوقی برای یادگیری در دانش آموزان
آموزش زبان    فرانسه   هر چند سال‌ه   فرانسه   كه  در برنامه درسی مدارس ایران جای داشته، اما همواره از ك   فرانسه  ی‌های بسیاری رنج برده و هیچگاه كارآمدی و نتیجه دلخواه را به همراه نداشته    آموزشگاه فرانسه. به‌طوری كه «الفباآموزی» و «دیكته‌گویی» نتوانسته كوچك‌ترین شوقی برای یادگیری در دانش آموزان
آموزشگاه فرانسه

نوشته شده توسط:
پنجشنبه 29 دی 1390-01:18 ب.ظ

بر ادبیات     فرانسه   ، خواندن  متون  مطبوعاتی ، نمونه های  نثر ساده ، بیان  شفاهی  د   فرانسه  ان ، نامه نگاری     فرانسه   ، مقاله نویسی ، بررسی  آثار ترجمه    آموزشگاه   ه  اسلامی ، اصول  و روش  تحقیق ، آزمون سازی  زبان ، روش  تدریس. آموزشگاه فرانسه
دروس  تخصصی  گرایش  زبان  و ادبیات     فرانسه   :کلیات  زبان شناسی ، زبان  دوم از میستی مانند جان گالزورذی و هربرث جورج ولز و آرنولد بنت بر زبان آورد.او در جای دیگری می‌گوید:"زندگی مانند چراغهای تزیینی متقارن دو طرف درشکه نیست.هاله نوری    فرانسه  ، محیط شفافی    فرانسه   که ما را از آغز تا فرجام ذهن در بر می گیرد."برای رخنه در ای
ن محیط ،برای نشف بود و به معنایی کاملا حقیقی ،ماییه دوام او در برابر جنون و مرگ.اگر ام


  • تعداد صفحات :3
  • 1  
  • 2  
  • 3  


دلار قیمت خرید دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم