تبلیغات
آموزشگاه فرانسه | آموزشگاه زبان فرانسه | آموزشگاه زبان | فرانسه - آموزشگاه فرانسه
آموزشگاه فرانسه|آموزشگاه زبان فرانسه|آموزشگاه زبان|فرانسه

آموزشگاه فرانسه

نوشته شده توسط:
سه شنبه 4 بهمن 1390-03:02 ق.ظ

 آموزشگاه فرانسه آموزشگاه فرانسه آموزشگاه فرانسه آموزشگاه فرانسه آموزشگاه فرانسه


        در موقعیتهای مختلف برای بیان ادب و یا عذر خواهی از کاری که انجام داده ایم و یا باعث ناراحتی کسی شده ایم لازم است عبارات و کلمات خاصی را بکار ببریم .

       مهمترین فعلی که در این زمینه کاربرد دارد s'excuser  است .  Excuser به معنی بخشیدن و عفو کردن بکار می رود و که می توان از فعل pardonner نیز استفاده نمود .

      برای عذر خواهی حالات مختلفی وجود دارد :

۱- زمانی که اشتباه کوچکی مرتکب می شویم و یا زحمت کوچکی برای کسی داریم و شخص مورد نظر از دوستان و نزدیکان ماست .

                         ! Pardon    ََAudio , Press to Listen!    عذر می خواهم         

                   ! Excuse-moi           منو ببخشش 

              (je suis désolé(e    ََAudio , Press to Listen!    متاسفم 

۲- زمانی که زحمت کوچکی به کسی می دهیم که او را نمی شناسیم . به عنوان مثال برای پرسیدن ساعت از کسی  .

   ؟ Excusez-moi... Auriez-vous l'heure s'il vous plait   ََAudio , Press to Listen!

                                              عذر می خواهم...ممكنه ساعت را به من بگویید ؟


دلار قیمت خرید دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم