تبلیغات
آموزشگاه فرانسه | آموزشگاه زبان فرانسه | آموزشگاه زبان | فرانسه - آموزشگاه فرانسه
آموزشگاه فرانسه|آموزشگاه زبان فرانسه|آموزشگاه زبان|فرانسه

آموزشگاه فرانسه

نوشته شده توسط:
سه شنبه 4 بهمن 1390-03:04 ق.ظ

ساعت L'Heure

آموزشگاه فرانسه

? Quelle heure est-il

 

در زبان فرانسه برای بیان ساعت و زمان از فعل être  استفاده می کنیم . سوال اصلی که ممکن است مطرح شود بصورت زیر خواهد بود  :

 

? Quelle heure est-il            ساعت چند است ؟

 

Il est minuit                                Il est midi

 

ظهر است(۱۲h۰۰)                        نیمه شب است(۰h۰۰)

 

آموزشگاهآموزشگاه فرانسه آموزشگاه فرانسه آموزشگاه فرانسه آموزشگاه فرانسه فرانسه

. Il est dix heures        ساعت ۱۰ است .(10h۰۰)

 

. Il est une heure        ساعت یک است .(1h۰۰)

 

. Il est deux heures        ساعت دو است .(۲h۰۰)

 

. Il est une heure et demie     ساعت یک و نیم است .(۱h۳۰)

 

Il est trois heures et demie      ساعت سه و نیم است . (۳h۳۰)

 

Il est trois heures trente           ساعت سه و سی است .

 

. Il est une heure et quart       ساعت یک و ربع است . (۱h۱۵)

 

Il est quatre heures et quart         ساعت چهار و ربع است  .(۴h۱۵)

 

Il est quatre heures quinze           ساعت چهار و پانزده است .

 

Il est une heure vingt       ساعت یک و بیست است .(۱h۲۰)

 

Il est cinq heures moins le quart         ساعت یک ربع به پنج است .(۴h۴۵)

 

Il est cinq heures moins quinze           ساعت پانزده دقیقه به پنج است .

 

Il est quatre heures quarante-cinq            ساعت چهار و چهل و پنج است.

آموزشگاه فرانسه آموزشگاه فرانسه آموزشگاه فرانسه آموزشگاه فرانسه آموزشگاه فرانسه

 


دلار قیمت خرید دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم