تبلیغات
آموزشگاه فرانسه | آموزشگاه زبان فرانسه | آموزشگاه زبان | فرانسه - آموزشگاه فرانسه
آموزشگاه فرانسه|آموزشگاه زبان فرانسه|آموزشگاه زبان|فرانسه
آموزشگاه فرانسه آموزشگاه فرانسه آموزشگاه فرانسه آموزشگاه فرانسه آموزشگاه فرانسه
آم
  در بسیاری از موارد لازم است شما خود یا دیگران را معرفی کنید ، اطلاعاتی كه ممكن است در معرفی خود و یا دیگران ارائه كنید می تواند متفاوت باشد اما بصورت كلی شما ابتدا باید نام و نام خانوادگی خود را بیان كنید سپس شغل و محل زندگی ،سن ، میزان تحصیلات و اگر در مورد دیگران صحبت می كنید نسبتی كه با شما دارد و یا سایر اطلاعات درخواست شده .

   معرفی نام و نام خانوادگی

   برای این امر از فعل s'appeler ( نامیده شدن ) استفاده می کنیم .

                je m'appelle jean      من جین هستم

   از این جمله می توان در پاسخ به سوال زیر نیز استفاده نمود .

         ?tu t'appelles comment     اسم شما چیست ؟

  فعل s'appeler از افعال گروه اول می باشد و صرف آن بصورت زیر است .

    nous nous appelons  ما نامیده می شویم       je m'appelle  من نامیده می شوم

     vous vous appelez   شما نامیده می شوید    tu t'appelles   تو نامیده می شوی

      ils/elles s'appellent   آنها نامیده می شوند   il/elle s'appelle  او نامیده می شود 


دلار قیمت خرید دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم دلار قیمت خرید فروش دلار ارز درهم